f

Edytowanie

Tryb edycji

Tryb edycji jest dostępny w niemal wszystkich widokach Nozbe. Znajdziesz go na liście Priorytetów, w dowolnym projekcie i kalendarzu. Dostępne są również oddzielne opcje edycji dla list projektów i kategorii.

Opcja multi-edycji dla projektów (1) lub zadań (2) znajduje się w dolnym pasku aplikacji.

Edit Mode

Procedura edytowania

Używanie trybu edycji jest wygodne i użyteczne. Pozwala zmienić parametry wielu zadań/projektów/kategorii naraz. Po prostu przejdź do dowolnego widoku i odszukaj przycisk edycji w dolnym pasku. Kliknięcie go przeniesie Cię do widoku podobnego do poniższego:

Picking items in edit mode

Na poniższym zrzucie ekranu widocznych jest kilka zadań zaznaczonych do edycji (1). W szczegółach zadania po prawej stronie widzisz parametry, które zostały już ustawione lub dopiero wybrane (2). Aby zmienić szczegóły wszystkich zaznaczonych zadań, kliknij przycisk „Zmień” (5), który widoczny u dołu okna trybu edycji. Po prostu wybierz parametr (2)(3), ustaw go, lub dodaj nowy komentarz do wszystkich zaznaczonych zadań (4) i zatwierdź wybór. A kiedy skończysz wszystkie działania, potwierdź przyciskiem „Gotowe” (6):

Procedure

W tym przykładzie postanowiliśmy zmienić/dodać kategorię dla kilku wybranych zadań.

  1. Wybierz z listy jedną lub więcej kategorii (wybrana kategoria jest podświetlona).
  2. Zatwierdź wybór przy użyciu przycisku „Zatwierdź”.
  3. Pamiętaj, aby zapisać zmiany za pomocą przycisku „Gotowe” w górnym pasku.
Procedure

Procedura ta dotyczy wszystkich zmian, które chcesz wprowadzić. Musisz wykonać wszystkie kroki, pamiętając o zatwierdzaniu swoich wyborów.

Edycja listy projektów

Jak już wspomnieliśmy, tryb edycji może również zostać zastosowany do listy projektów. Przycisk znajduje się u dołu listy projektów.

Editing project list
  1. Wybierz projekt.
  2. Kliknij, aby wybrać wszystkie projekty.
  3. Tutaj możesz zmienić nazwę projektu.
  4. Ikona przeciągnij i upuść. Pociągnij tutaj, aby ręcznie zmienić kolejność projektów na liście. (Uwaga: koliduje z kolejnością alfabetyczną, dlatego użyj opcji 4 lub 6.)
  5. Przycisk „Zmień” podobny do tego, jaki znajduje się w trybie edycji zadań, umożliwia dostęp do wszystkich pozostałych opcji projektu (dodawanie/usuwane etykiet, zmiana kolorów, itp.).
  6. Alfabetyczne sortowanie listy (ikona na zielono – funkcja jest włączona; ikona na biało – funkcja jest wyłączona).
  7. Kiedy skończysz wprowadzać zmiany, nie zapomnij kliknąć przycisku „Gotowe” w prawym górnym rogu, aby je zachować.

Uwaga: możesz edytować tylko te projekty, których jesteś Administratorem. Nie możesz edytować innych projektów.

Editing project list

Tryb edycji na urządzeniach mobilnych

Tryb edycji na urządzeniach mobilnych ma jeden aspekt, który nie jest dostępny w standardowych wersjach na PC/Maca. Opcja przeciągnij i upuść, która jest łatwo dostępna w wersji desktopowej została przeniesiona w wersjach mobilnych do trybu edycji, ponieważ kolidowała z gestami. Po wejściu do widoku edycji na telefonie/tablecie, możesz przesuwać zadania i projekty przy użyciu ikony z trzema kreskami, która znajduje się po prawej stronie zadania:

drag and drop icon in Edit mode