f

Załączniki do projektów

Filmik wprowadzający do załączników

Jak dodać do projektu notatkę lub plik?

Aby wyświetlić lub dodać załącznik do projektu, przejdź tutaj:

Attachments to Projects
 1. Wybierz projekt.
 2. Kliknij na ikonę „i” w  prawym górnym rogu.
 3. Kliknij na ikonkę spinacza, aby wyświetlić aktualne załączniki w projekcie i dodać nowe.

Aby dodać nowy załącznik, kliknij przycisk „+”:

Attachments to Projects - Add

Na ekranie pojawi się poniższe okno dialogowe:

Attachments to Projects - Add
 1. Wybierz format: notatka, załącznik, plik Evernote, Dropbox, Google Drive, One Drive lub Box. Więcej szczegółów na temat dodawania załączników z Evernote’a, Dropboxa, Google Drive’a, One Drive’a i  Boxa znajdziesz w osobnych sekcjach na tej stronie.
 2. Jeśli wybierzesz notatkę, musisz wpisać dla niej tytuł…
 3. …oraz treść.
 4. „Anuluj” anuluje cały proces.
 5. „Zapisz” pozwala zapisać materiał, który chcesz dodać.

Jeśli chcesz dodać załącznik z zewnętrznego serwisu jak, Evernote, Dropbox, Google Drive, One Drive lub Box, musisz aktywować integrację

Prosimy pamiętać, że rozmiar załącznika nie może przekraczać 100MB.

Podgląd załączników

Aby wyświetlić swoje załączniki, przejdź do widoku załączników, jak opisano powyżej i kliknij na materiał, który chcesz zobaczyć:

Attachments to Projects - preview

Zostanie on wyświetlony w następujący sposób:

Attachments to Projects - preview
 1. Ukrywa podgląd.
 2. Pozwala edytować notatkę.
 3. Pozwala zmienić wybrany materiał w zadanie i dodać go automatycznie do komentarza.
 4. Opcje dodatkowe : usuń (kosz), przenieś do innego projektu lub przypnij notatkę.

Podgląd dostępny jest dla niemal wszystkich plików graficznych i większości informacji z Evernote’a. Pliki Dropboksa, Google Drive’a, One Drive’a i Boksa można wyłącznie pobrać. Niektóre załączniki można wyświetlić tylko w przeglądarce, w tym celu wybierz poniższą opcję.

Attachments to Projects - preview

Wyświetlanie załączników w zadaniach

Rzecz jasna możesz także dodawać załączniki w komentarzach do poszczególnych zadań. Takie komentarze automatycznie będą też załączone bezpośrednio do projektu, do którego przynależy zadanie.

Możesz zobaczyć załączniki w zadaniu na dwa sposoby - w przeglądarce lub jako podgląd w aplikacji:

Attachment in Task
 1. Tapnij/kliknij na nazwę załącznika, aby otworzyć go w przeglądarce.
 2. Tapnij/kliknij na sam załącznik, aby wyświetlić jego podgląd w aplikacji Nozbe.