Back to Nozbe.com
f

Etykiety projektów

Filmik wprowadzający do etykiet projektów

Czym są etykiety projektów?

W Nozbe etykiety używane są po to, aby pomagać Ci w organizowaniu projektów. Etykiety umożliwiają ich grupowanie i filtrowanie. Każdy projekt może być oznaczony przy użyciu więcej niż jednej etykiety.

Za pomocą etykiet możesz łączyć ze sobą podobne projekty i grupować je. Etykiety pozwalają nie tylko oddzielić projekty prywatne od biznesowych, ale także umożliwiają oznaczanie projektów - na przykład przy użyciu nazwisk klientów lub imion członków rodziny.

Przypisywanie etykiet do projektów

Na liście projektów (1), wybierz projekt (2), otwórz pasek informacji o projekcie (3 - w tym celu kliknij na ikonkę „i”), aby wyświetlić jego właściwości i kliknij przycisk „Zmień etykiety w projekcie” (4).

labels

Jeśli nie masz skonfigurowanych żadnych etykiet, użyj przycisku „Nowe”, aby utworzyć pierwszą etykietę:

labels

Uwaga: ‘białe znaki’ nie są akceptowane w nazwach etykiet. Spacje, tabulatory, itd. w nazwie etykiety będą automatycznie zamienione na podkreślnik “_” po synchronizacji.

Po dodaniu nowej etykiety, zaznacz ją i użyj przycisku „Zatwierdź”, aby dodać ją do projektu.

Grupowanie projektów za pomocą etykiet

Po utworzeniu przynajmniej jednej etykiety, możesz zacząć grupować projekty według etykiet na liście projektów. W tym celu przejdź do widoku listy projektów (1) i użyj przycisku w kształcie etykietki (2). Teraz możesz wybrać etykietę i użyć jej do filtrowania listy projektów, aby wyświetlić tylko te projekty, które są nią oznaczone.

labels

Zarządzanie etykietami

Aby zarządzać, edytować lub usunąć etykietę, otwórz pasek informacji projektu (kroki 1-4 (Nr 4 to przycisk “Zmień etykiety”)). Obok każdej etykiety znajdują się trzy kropki „…” (5).

labels

Po kliknięciu/dotknięciu kropek obok żądanej etykiety, możesz edytować lub usunąć zaznaczoną etykietę.

labels

Przypisywanie etykiet do wielu projektów naraz

W trybie multi-edycji projektu możesz przypisać jedną etykietę do kilku projektów naraz.

labels

W tym celu w trybie edycji wykonaj następujące kroki:

labels
  1. Wybierz interesujące Cię projekty.
  2. Kliknij przycisk „Zmień”.
  3. Kliknij na przycisk w kształcie etykiety.
labels
  1. Wybierz etykietę, którą chcesz przypisać lub…
  2. Stwórz i dodaj nową etykietę
  3. Potwierdź dodanie nowej etykiety
  4. Zatwierdź wszystkie zmiany przyciskiem “Gotowe”.

Usuwanie etykiety z projektu

Aby usunąć etykietę dodaną do projektu (np. by zmienić ją na inną lub całkowicie usunąć z projektu), wróć do paska informacji projektu, wybierz przycisk „Zmień etykietę” i:

labels

kliknij na nią (1) - tło zmieni się z kolorowego na białe - i zatwierdź swój wybór (2).

Możesz również usunąć etykiety z kilku projektów naraz w widoku edycji projektów. W widoku edycji projektów wybierz projekty, z których chcesz usunąć etykietę (1), kliknij na nie, a tło zmieni się z zielonego (zaznaczone) na biały (niezaznaczone) (2) i zatwierdź przyciskiem “Gotowe” (3).

labels

Możliwe jest filtrowanie listy projektów przez etykiety. Jest to przydatna funkcja, gdy w danej chwili chcesz zająć się tylko swoimi prywatnymi lub firmowymi zadaniami. Opcja ta znajduje się w panelu informacji (‘i’) w widoku Priorytetów:

labels

Jeszcze więcej porad na temat etykiet

Poznaj jeszcze więcej powodów, dla których etykiety są tak paktyczne i warto je stosować w zarządzaniu bazą klientów i projektów. Przeczytaj wpis dotyczący etykiet projektów w Nozbe na naszym blogu.