Powrót do Nozbe.com
f

Powtarzanie zadań

Ustawianie powtarzania zadań

W Nozbe Personal możesz ustawić cykliczne powtarzanie zadań, co pozwoli Ci pamiętać o różnych sprawach i realizować cele na czas.

Przed ustawieniem parametru powtarzania dla zadania upewnij się, że ma ono ustawiony termin wykonania. W przeciwnym razie Nozbe Personal ustawi je na bieżący dzień. Data wykonania na ‘dzisiaj’ (jeśli nie ustawiono innej) jest datą początkową Twoich zadań powtarzalnych. Jeśli zadanie nie zostanie wykonane o czasie, to system nie utworzy kolejnej instancji zadania i będzie widniało jako przeterminowane na liście zadań.

Teraz możesz dodać opcję powtarzania zadania. W tym celu użyj parametru # (tak samo można też dodać termin wykonania zadania), na przykład:

Setting Repeat via parameter

Jak widać powyżej, wpisanie „#co ” wyświetla listę wszystkich możliwych interwałów czasowych. Funkcja ta działa również w e-mailach.

Powtarzanie można także ustawić w panelu szczegółów zadania:

Setting Repeat in Details

Do wyboru są następujące opcje (aby zobaczyć wszystkie, przewiń listę w dół):

oraz:

Niestandardowe opcje powtarzania

Czy zdarzyło Ci się wykonywać cykliczne zadanie dwa razy w tygodniu, np. we wtorki i piątki? W Nozbe Personal możesz ustawiać powtarzanie zadań w dowolnych konfiguracjach, a system stworzy ich kolejne “instancje”, które będą regularnie trafiać na Twoją Listę priorytetów w wybrane dni.

Repeat

Inny przykład wykorzystania niestandardowych opcji powtarzania to zadanie, które chcesz wykonywać w np. każdy drugi piątek miesiąca. To niezwykle przydatna funkcja dla czynności, jakie należy powtarzać co miesiąc w konkretny dzień tygodnia.

Repeat2

Nie ma możliwości ustawiania niestandardowych powtórzeń za pomocą hashtagów (#).

Powtarzanie zadań w kalendarzu Nozbe Personal

Obecnie Nozbe Personal tworzy tylko jedno wydarzenie/zadanie. Po ukończeniu i zarchiwizowaniu go (o północy w dzień, w którym zostało ukończone), Nozbe Personal generuje nowe zadanie w oparciu o określony wzorzec powtarzania.

W kalendarzu Nozbe Personal zamarkowane są kopie zadania w terminach, w których zaplanowane są kolejne powtórki.

Ghost Tasks

Są to tak zwane „zadania-widma”, które dodawane są do kalendarza TYLKO do celów związanych z planowaniem. Zadania te są nieaktywne i nie można wykonać w nich żadnych działań - np. zmienić terminu wykonania lub odznaczyć ich. Istnieją tylko po to, aby przypominać użytkownikowi, że w danym dniu ma zaplanowane zadanie do wykonania.

Różnice pomiędzy powtarzaniem zadań w Nozbe Personal i Google

To prowadzi nas do integracji z Kalendarzem Google, gdzie Nozbe Personal i Google traktują powtarzanie zadań w inny sposób.

Jak Nozbe Personal synchronizuje cykliczne zadania z kalendarzem Google

Jeśli ustawimy parametr cykliczności (powtarzania) dla zadania w Nozbe Personal, będzie ono widoczne w kalendarzu Google’a jako jedno zadanie dla danego dnia. Jak wspomniano powyżej, w momencie gdy zadanie zostanie ukończone, nowa instancja zadania zostanie utworzona ponownie w Nozbe Personal i zsynchronizowana z Kalendarzem Google’a następnego dnia.