Powrót do Nozbe.com
f

Zespół

Widok Ty+Zespół w Nozbe Personal - film wprowadzający

Zespół w Nozbe Personal - ile kont mogę założyć?

Po założeniu konta w Nozbe Personal możesz utworzyć dodatkowe konta dla swojego partnera, współpracowników lub uczniów.

Cennik w Nozbe Personal jest bardzo prosty. Zastanów się, ile osób ma mieć Twój zespół i wybierz plan, który najlepiej odpowiada tej liczbie. Zwróć uwagę, że w poszczególnych planach możesz wybierać liczbę członków w zespole za pomocą suwaka.

Zobacz, jakie plany oferujemy na stronie z cennikiem.

W Nozbe Personal gwarantujemy 30-dniowy, nielimitowany okres testowy - możesz wówczas tworzyć i usuwać tyle kont w swoim zespole, ile chcesz. Gdy już zdecydujesz się na zakup konkretnego planu, zapłacisz za tyle kont, ile masz na koncie testowym. Zrób więc porządek w swoim zespole jeszcze przed upływem okresu próbnego i sprawdź, czy jest w nim tyle kont, ile rzeczywiście potrzebujesz.

Prywatność - dlaczego nie widzisz wszystkich projektów członków Twojego zespołu?

Domyślnie każdy nowy projekt w Nozbe Personal jest prywatny. Utworzenie konta dla nowej osoby oznacza, że:

Projekty wszystkich osób są z założenia prywatne. Nawet jeśli utworzysz dla kogoś konto w Nozbe Personal, nadal musisz współdzielić z tą osobą projekt, aby móc zobaczyć jej zadania w tym projekcie.

Członkowie Twojego zespołu będą widoczni na liście osób, z którymi możesz współdzielić projekty, ale nie będziesz mieć dostępu do ich projektów prywatnych.

Jak dodać nową osobę do zespołu (utworzyć dla niej konto w Nozbe Personal)?

Przejdź do widoku „Ty + Zespół”. Jest on podzielony na 5 sekcji (patrz: ilustracja poniżej):

1. Ty + Zespół W prawym górnym rogu odczytasz, ile osób liczy Twój zespół oraz ile opłaconych wolnych miejsc zostało jeszcze na koncie.

2. Ty …czyli Ty :-) Jeśli jesteś administratorem zespołu, ta informacja jest tu jasno zaznaczona.

3. Administratorzy zespołu Osoby, które pełnią role administratorów w zespole.

4. Twój zespół Osoby, które przyjęły zaproszenie i są członkami Twojego zespołu.

5. Współdzielisz projekty z… Osoby, które mają własne, niezależne konta w Nozbe Personal, ale współdzielą z Tobą projekty.

Team

Aby dodać do zespołu nową osobę, wybierz ikonkę „+” w prawym dolnym rogu (6). Możesz też użyć przycisku “Dodaj więcej” (7). Wpisz adres e-mail tej osoby i potwierdź Enterem.

Po zatwierdzeniu wyboru osoba ta otrzyma zaproszenie do utworzenia konta Nozbe Personal w Twoim zespole.

Role w zespole

Właściciel zespołu jest jednocześnie jego administratorem. Administrator może mianować administratorem także innego członka zespołu. Konto Premium dla 4, 6 lub 8 osób obejmuje maksymalnie dwóch administratorów, a na koncie Premium dla 10 i więcej osób liczba ta jest nieograniczona. Aby mianować kogoś administratorem, udaj się do paska informacji (i) w sekcji Ty + Zespół (numer 5 na ilustracji poniżej).

Jak zarządzać zespołem w Nozbe Personal w widoku Ty + Zespół?

Team

W sekcji „Ty + Zespół” (1) wybierz osobę (2) i otwórz jej pasek informacji (3). W tym miejscu możesz dokonać wielu zmian!

W sekcji „Aktywności” w pasku informacji (i) możesz zobaczyć ostatnie działania tej osoby w projektach, które ze sobą współdzielicie.

Team

Co jeszcze mogę zrobić w widoku Ty + Zespół?

Po wybraniu osoby w widoku „Zespół” (1), zobaczysz wszystkie zadania delegowane tej osobie ze wszystkich projektów, które z nią współdzielisz.

Team

Teraz możesz wybrać dowolne zadanie (2)(3), dodać do niego komentarz, zmodyfikować jego parametry lub delegować je innej osobie (4).

Widok ten jest bardzo przydatny dla menedżerów, gdyż pozwala im zobaczyć, z iloma osobami współpracują i nad czym aktualnie pracują ich pracownicy.

Jak zobaczyć wszystkie swoje zadania

Po wybraniu “Ty” w widoku “Ty + Zespół” zobaczysz wszystkie delegowane na Ciebie zadania, posortowane według projektów. Widocznych jest zawsze dziesięć pierwszych zadań. Aby zobaczyć więcej, wybierz przycisk “Załaduj więcej”.

Uwaga: opcja ta jest dostępna dla posiadaczy kont płatnych oraz testowych.

W Nozbe Personal ukończone zadanie są archiwizowane na serwerze każdego dnia po północy. Dzięki temu nie odciągają one Twojej uwagi od rzeczy, które pozostały do zrobienia. Czasami jednak potrzebujesz przejrzeć ostatnio wykonane zadania np. aby pokazać rezultaty swoich działań szefowi, sprawdzić jak Ci idzie lub dokładnie przeprowadzić cotygodniowy przegląd. Aby zobaczyć listę swoich ukończonych zadań, przejdź do zakładki Zespół -> Ty, a następnie wejdź do paska informacji (ikonka “i”) i wybierz opcję “Ukończone”. Jak zawsze możesz wygenerować plik PDF z tą listą :)

Completed YOU

Czy można zmienić właściciela zespołu?

W kontach Premium możesz nadać innej osobie uprawnienia administratora. Nowy administrator może dodawać oraz usuwać członków zespołu, a kiedy Ty opuścisz zespół, stanie się nowym właścicielem projektów zespołowych, jeśli zaznaczy tę opcję podczas usuwania Cię z zespołu. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia.

Czy mogę być członkiem więcej niż jednego zespołu w Nozbe Personal?

Jedno konto Nozbe Personal może być częścią tylko jednego zespołu.

Nie oznacza to jednak, że nie możesz współdzielić projektów z innymi zespołami. Możesz zostać zaproszony przez właściciela innego zespołu do udziału w jego projektach i współpracować z jego zespołem nad tymi projektami. Wówczas będziesz widoczny w sekcji „Współdzielisz ten projekt z” w jego zespole w Nozbe Personal.

W Nozbe Personal możesz współdzielić projekty niezależnie od przynależności do zespołu.

Jak usunąć kogoś z zespołu i jaki ma to wpływ na resztę jego członków

Tylko właściciel zespołu może usuwać z niego użytkowników. Jak to zrobić? Przejdź do swojego widoku “Ty + zespół”, wybierz osobę klikając na jej imię, a następnie wejdź w szczegółowe informacje dotyczące tej osoby poprzez kliknięcie na ikonę [i] na górnym pasku. Zobaczysz tam opcję “usuń z zespołu”. W okienku, które pojawi się w następnej kolejności, możesz usunąć tego użytkownika ze wszystkich projektów, które współdzielicie i/lub wszystkich projektów współdzielonych z tą osobą w zespole.

Team

Zanim zatwierdzisz, wybierz (1) jeśli chcesz usunąć tę osobę ze wszystkich projektów, które współdzielicie lub/i (2) ze wszystkich projektów współdzielonych z innymi członkami zespołu.

Co stanie się po usunięciu użytkownika z zespołu? Przestaniesz płacić za tę osobę, a w Twoim zespole zwolni się miejsce na dodanie kogoś nowego. Nie oznacza to jednak, że usunięta osoba zostanie automatycznie wykluczona z projektów, których była członkiem. Możesz to zrobić w szczegółowych informacjach tej osoby w zakładce zespołu poprzez kliknięcie na ikonkę kosza obok nazw projektów. Po usunięciu osoby z projektu nadal będziesz widzieć jej aktywności w projekcie, ale będą one przypisane do użytkownika “nieznany”.

Co się dzieje z kontem osoby usuwanej z zespołu?

Jeśli Twoje konto zostało usunięte z zespołu, to system automatycznie zmieni je na konto testowe ważne przez 30 dni. Nie zostanie także anulowany dostęp do Twoich projektów prywatnych.

Wówczas możesz zdecydować, czy chcesz wykupić jeden z planów Nozbe Personal, czy też może obniżyć konto do darmowego. Możesz także po prostu zamknąć swoje konto w Ustawieniach aplikacji. Po tym jak Twoje konto zostanie usunięte z zespołu, będziesz mógł także w razie potrzezby zmienić swój adres e-mail.