Powrót do Nozbe.com
f

Kategorie

Wprowadzenie do kategorii (film)

Do czego służą kategorie?

Według książki Davida Allena pt. „Getting Things Done”, kategorie (zwane również kontekstami) służą do kategoryzowania zadań/czynności według osób, miejsc lub narzędzi wymaganych do ich ukończenia.

Jednym z najlepszych przykładów jest „telefon”, który może być narzędziem niezbędnym do zrealizowania zadań w wielu różnych projektach.

Podstawowym zastosowaniem kategorii jest grupowanie zadań. Dzięki temu można zbiorczo wykonać te z nich, które są powiązanie nie projektem, a właśnie konkretną osobą, miejscem lub narzędziem.

Lista kategorii

Kategorie znajdują się w lewym panelu Nozbe Personal poniżej listy projektów i działają podobnie do nich.

Categories list
 1. Ikona kategorii po schowaniu paska bocznego.
 2. Filtrowanie według nazwy.
 3. Tryb edycji (omówiony poniżej).
 4. Przycisk „+” do dodawania nowych kategorii.

Jak stworzyć kategorię?

Kategorie można tworzyć na dwa sposoby.

1. Za pomocą przycisku „+” na liście kategorii

Najprościej utworzyć kategorię bezpośrednio na liście kategorii:

Create a context
 1. Otwórz widok kategorii (1),
 2. Kliknij na ikonkę “+” (2),
 3. W polu u góry listy wpisz nazwę nowej kategorii (3),
 4. Zatwierdź przy pomocy przycisku “Enter” lub znaku “+” po prawej stronie nazwy nowej kategorii

Domyślnie dodawana jest ikonka „flagi”. Jeśli chcesz ustawić inną ikonkę, trzeba edytować tę kategorię.

2. W widoku parametrów zadania

Kategorie można również tworzyć w trakcie zmiany kategorii w istniejącym zadaniu:

Create new category while editing task
 1. Wybierz zadanie z bieżącego widoku (1).
 2. Użyj przycisku „Kategoria” w sekcji szczegółów.
 3. Kliknij/tapnij na przycisk „Dodaj kategorię” (2).

U góry listy pojawi się pole do wprowadzenia tekstu. Wpisujemy w nim nazwę noewj kategorii - np. „kategoria testowa” (3).

 1. Zatwierdzamy przyciskiem „Enter” lub “+”, aby dodać nową kategorię do listy.
 2. Kliknięcie przycisku „Potwierdź” doda nową kategorię do zadania.

Dodawanie lub usuwanie kategorii zadania

Kategorię można również dodać przy użyciu hashtagu (#) w trakcie tworzenia zadania. System automatycznie wyświetli podpowiedzi po wpisaniu “#” i pierwszych kilku liter.

Hash-tag adding of a context

Sposób ten działa jedynie dla już istniejących kategorii. Po zapisaniu zadania będzie ono posiadać przypisaną mu kategorię.

Drugim sposobem dodawania kategorii jest wybranie jej w sekcji parametrów zadania (1-2).

Choosing a context for an action

W tym celu należy wybrać jedną lub więcej kategorii i zatwierdzić wybór (3). Wszystkie zaznaczone kategorie zostaną dodane do zadania.

Jeśli chcesz usunąć kategorię z zadania, wystarczy wrócić do szczegółów zadania, kliknąć na przycisk z nazwą kategorii, odznaczyć ją z listy i zatwierdzić wybór.

Pasek informacji kategorii

Po wybraniu kategorii z listy wyświetlą się zadania oznaczone tą kategorią ze wszystkich projektów.

Możesz także edytować kategorię i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji tego widoku w „pasku informacji”:

Category- options
 1. Wybierz kategorię.
 2. Kliknij/dotknij ikonkę „i”.
 3. Wyświetl opcje dostępne dla zaznaczonej kategorii.
 4. Wyświetl wszystkie aktywności w tej kategorii.

Zarządzanie kategoriami (tryb edycji)

W trybie „Edycji” możesz zarządzać wieloma kategoriami naraz:

Categories - Edit Mode
 1. Kwadratowa ikonka obok nazwy kategorii umożliwia wybór więcej niż jednej kategorii do edycji; zaznaczenie kwadratu nad cyfrą 1 spowoduje zaznaczenie wszystkich kategorii.
 2. “Chwyć” ikonę potrójnej linii by by przeciągnąć i upuścić wybraną kategorię na liście.
 3. Usuń wybrane kategorie.
 4. Zmień/edytuj ikonę lub kolor kategorii.
 5. Umożliwia sortowanie kategorii alfabetycznie; kiedy przycisk jest włączony/aktywny, ikona jest podświetlona.
 6. Kliknięcie przycisku „Gotowe” zapisuje wszystkie zmiany.

W trybie „Edycji” możesz także bezpośrednio edytować każdą nazwę. W tym celu wystarczy kliknąć lub dotknąć nazwy kategorii i ją zmienić.

Zmiana ikon lub kolorów kategorii

Chcesz zmienić więcej niż jeden parametr kategorii?

Categories - Edit Mode details
 1. Wybierz kategorię.
 2. Kliknij/dotknij przycisk „Zmień”.
 3. Wybierz ikonę.
 4. Wybierz kolor.

Domyślnie, wszystkie kategorie oznaczone są pierwszą ikoną z menu (“flaga”). Nie mają też ustawionego koloru.

Współdzielenie kategorii

Jeśli dodasz kategorię do zadania we współdzielonym projekcie, będzie ona automatycznie współdzielona ze wszystkimi osobami w projekcie. Zobaczą ustawioną ikonę kategorii, ale nie będzie ona miała wybranego koloru. Jest on kwestią indywidualną i każdy członek projektu może ustawić swój własny kolor dla każdej kategorii.

Kategorie - więcej informacji

Czy wiesz jak jeszcze efektywniej używać kategorii? A może chcesz się dowiedzieć jak umiejętnie zarządzać listą priorytetów za pomocą kategorii? A może chcesz poczytać o ich współdzieleniu z innymi członkami zespołu? Te i inne informacje znajdziesz na naszym blogu.