Back to Nozbe.com
f

Kategorie

Wprowadzenie do kategorii (film)

Kategorie - do czego służą?

Według opisu z książki Davida Allena pt. „Getting Things Done” kategorie (zwane również kontekstami) są używane do kategoryzowania zadań/czynności według miejsc, narzędzi lub osób wymaganych do ich ukończenia. Jednym z najlepszych przykładów jest „telefon”, który może być narzędziem niezbędnym do zrealizowania zadań w wielu różnych projektach. Podstawowym celem kategorii jest grupowanie i umożliwienie zbiorowego wykonania zadań, które nie są związane z jednym tylko projektem, ale z konkretną osobą, miejscem lub narzędziem.

Lista kategorii

Kategorie znajdują się poniżej listy projektów w menu Nozbe i działają podobnie do projektów.

Categories list
 1. Ikona kategorii po schowaniu paska bocznego.
 2. Filtrowanie według nazwy.
 3. Tryb edycji (omówiony poniżej).
 4. Przycisk „+”, który służy do dodawania nowych kategorii.

Tworzenie kategorii

Kategorie można tworzyć na dwa sposoby.

1. Za pomocą przycisku „+” na liście kategorii.

Najprościej utworzyć kategorię bezpośrednio na liście kategorii:

Create a context

W widoku kategorii (1), kliknij na ikonkę „+” (2). U góry listy pojawi się pole do wpisania nazwy (3).

Wpisz nazwę nowej kategorii i kliknij „Zapisz”. Domyślnie dodawana jest ikonka „flagi”. Aby ją zmienić, należy edytować tę kategorię.

2. W widoku parametrów zadania.

Kategorie można również tworzyć w trakcie zmiany kategorii w istniejącym zadaniu:

Create new category while editing task
 1. Wybierz zadanie z bieżącego widoku (1).
 2. Użyj przycisku „Kategoria” w sekcji szczegółów.
 3. Kliknij/tapnij na przycisk „Dodaj kategorię” w menu (2).

U góry listy pojawi się pole do wprowadzenia tekstu. Wpisujemy w nim nazwę kategorii - np. „kategoria testowa”:

Create new category while editing task
 1. Zatwierdzamy przyciskiem „Enter” lub “+”, aby dodać nową kategorię do listy.
 2. Kliknięcie przycisku „Zatwierdź” doda nową kategorię do zadania.

Dodawanie lub usuwanie kategorii zadania

Kategorię można również dodać przy użyciu znaku hash (#) w trakcie tworzenia zadania. System automatycznie wyświetli podpowiedzi po wpisaniu “#” i pierwszych kilku liter.

Hash-tag adding of a context

Sposób ten działa jedynie dla istniejących kategorii i po zapisaniu zadania będzie ono posiadać przypisaną mu kategorię.

Drugim sposobem dodawania kategorii jest wybranie jej ze szczegółów zadania.

Choosing a context for an action

W tym celu należy wybrać jedną lub więcej kategorii i zatwierdzić wybór (3). Wszystkie zaznaczone kategorie zostaną dodane do zadania.

Aby usunąć kategorię zadania, wystarczy wrócić do szczegółów zadania, kliknąć na przycisk z nazwą kategorii, odznaczyć ją z listy i zatwierdzić wybór.

Pasek informacji kategorii

Po wybraniu kategorii z listy, możemy zobaczyć wszystkie zadania ze wszystkich projektów oznaczonych tą kategorią.

Możemy także edytować informacje o kategorii i uzyskać dostęp do dodatkowych opcji tego widoku w „pasku informacji”.

Category- options
 1. Wybierz kategorię, na której chcesz pracować.
 2. Kliknij/dotknij ikonkę „i”.
 3. Pokazuje opcje dostępne dla zaznaczonej kategorii.
 4. Wyświetla wszystkie aktywności w tej kategorii.

Zarządzanie kategoriami (tryb edycji)

W trybie „Edycji” możesz zarządzać wieloma kategoriami naraz:

Categories - Edit Mode
 1. Kwadratowa ikonka obok nazwy kategorii umożliwia wybór więcej niż jednej kategorii do edycji; zaznaczenie kwadratu u góry nad cyfrą 1 powoduje zaznaczenie wszystkich kategorii.
 2. Ikona “trzy linie”; chwyć ją, aby przeciągnąć i upuścić wybraną kategorię.
 3. Usuń wybrane kategorie.
 4. Zmień/edytuj ikonę lub kolor kategorii.
 5. Umożliwia sortowanie kategorii alfabetycznie; kiedy przycisk jest włączony/aktywny, ikona zostaje podświetlona.
 6. Kliknięcie przycisku „Gotowe” zapisuje wszystkie zmiany.

Uwaga: W trybie „Edycji” możesz także bezpośrednio edytować każdą nazwę. W tym celu wystarczy kliknąć lub dotknąć nazwy kategorii i zmienić jej nazwę.

Zmiana ikon lub kolorów kategorii

Oto, jak zmienić więcej niż jeden parametr kategorii:

Categories - Edit Mode details
 1. Wybierz kategorię.
 2. Kliknij/dotknij przycisk „Zmień”.
 3. Umożliwia wybór ikony.
 4. Pozwala wybrać kolor.

Uwaga: Domyślnie, wszystkie kategorie oznaczane są kolorem zielonym oraz pierwszą ikonką z menu („flaga”).

Współdzielenie kategorii

Jeśli dodasz kategorię do zadania we współdzielonym projekcie, będzie ona automatycznie współdzielona ze wszystkimi osobami w projekcie. Będą oni widzieli ikonę kategorii, lecz bez koloru. Kolor kategorii jest kwestią indywidualną i każdy członek projektu może ustawić swój własny kolor dla każdej kategorii.