f

Kalendarz

Filmik wprowadzający do Kalendarza w Nozbe

Widok Kalendarza

Aby wejść do widoku Kalendarza, wystarczy kliknąć na ikonkę „Kalendarz” w kolumnie po lewej stronie ekranu. Po otwarciu kalendarza zostanie wyświetlony widok bieżącego miesiąca.

Bieżący dzień zaznaczony jest w kalendarzu na szaro.

Calendar colors

Wybierz dowolny tydzień, aby wyświetlić w panelu głównym wszystkie zadania, które masz w tym okresie do wykonania.

Calendar tasks

Aby wybrać inny przedział czasowy:

  1. przewiń kalendarz i kliknij na wybrany tydzień;

  2. wybierz miesiąc z menu rozwijanego;

  3. użyj strzałek, aby wybrać żądany tydzień;

  4. kliknij przycisk „W tym tygodniu”, aby wrócić do bieżącego tygodnia.

Po kliknięciu na wybrany tydzień zostaną wyświetlone wszystkie zadania, które masz do wykonania w tym tygodniu. Jako pierwsze na liście zadań dla tego tygodnia znajdują się zadania przeterminowane, a po nich - wszystkie pozostałe zadania dla tego tygodnia.

Po wybraniu zadania, po prawej stronie ekranu pojawi się panel informacji szczegółowych ze wszystkimi jego parametrami (projekt, kategorie, delegacja).

Open task in Calendar

Panel informacji w widoku Kalendarza

Po otwarciu panelu informacji kalendarza możesz:

  1. Skonfigurować synchronizację z Kalendarzem Google’a,
  2. Filtrować zadania w widoku kalendarza,
  3. Sortować zadania w widoku kalendarza,
  4. Wydrukować bieżący widok kalendarza.
Open info panel of the calendar