Powrót do Nozbe.com
f

Kalendarz

Filmik wprowadzający do Kalendarza w Nozbe Personal

Widok Kalendarza

Kalendarz znajdziesz w kolumnie po lewej stronie ekrany. Wystarczy kliknąć na ikonkę “Kalendarz”, żeby zobaczyć bieżący miesiąc.

Dzień dzisiejszy zaznaczony jest na szaro.

Calendar colors

Wybierz dowolny tydzień. W panelu głównym zobaczysz wszystkie zadania do wykonania w danym okresie.

Calendar tasks

Możesz też wybrać inny przedział czasowy:

  1. przewiń kalendarz i kliknij na wybrany tydzień;

  2. wybierz miesiąc z menu rozwijanego;

  3. użyj strzałek i wybierz tydzień;

  4. kliknij przycisk „W tym tygodniu” i wróć do bieżącego tygodnia.

Kliknij na wybrany tydzień, żeby wyświetlić wszystkie zadania do wykonania w tym tygodniu. Na samej górze listy pojawią sę zadania przeterminowane, a następnie pozostałe zadania zaplanowane na ten tydzień.

Po wybraniu zadania po prawej stronie ekranu pojawi się panel z wszystkimi jego parametrami (projekt, kategorie, delegacja).

Open task in Calendar

Panel informacji w widoku Kalendarza

Po otwarciu panelu informacji kalendarza możesz:

  1. skonfigurować synchronizację z kalendarzem Google,
  2. filtrować zadania w widoku kalendarza,
  3. sortować zadania w widoku kalendarza,
  4. wydrukować bieżący widok kalendarza.
Open info panel of the calendar