Powrót do Nozbe.com
f

Skróty klawiszowe

Jeśli istnieje skrót klawiszowy dla danego widoku aplikacji, zobaczysz podpowiedź, najeżdżając na wybrany element kursorem i odczekując 2 sekundy.

tooltip

Skróty w aplikacjach webowych

Aby zarządzać zadaniami, możesz używać następujących skrótów klawiszowych:

Skróty paska ikon 
S Priorytety
I Skrzynka spraw
P Projekty
C Kategorie
D Kalendarz
O Nowe komentarze
M Szablony
W Zespół
F Znajdź
Skróty globalne 
SPACE  Okno szybkiego dodawania zadań
N Synchronizacja ręczna
H  Formularz kontaktu (dostępny tylko dla kont płatnych)
 Skróty na liście zadań 
A Dodaj nowe zadanie u góry listy zadań
B Dodaj nowe zadanie u dołu listy
E Włącz/wyłącz tryb edycji w aktywnej liście zadań
Skróty do nawigacji po liście zadań
Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
Otwórz szczegóły zadania
Zamknij szczegóły zadania
cursor
Skróty do nawigacji po listach w dodatkowych widokach
Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
ENTER Zaznacz wybraną pozycję
Ctrl ENTER Zatwierdź
cursor
Skróty szczegółów zadania
S  Ustaw/usuń priorytet
P Wybierz projekt
W  Ustaw odpowiedzialność
C Wybierz kategorię
T Ustaw potrzebny czas
D Ustaw datę
R Ustaw powtarzalność
ENTER Dodaj nowy komentarz
Ctrl ENTER Zapisz komentarz tekstowy

Skróty w aplikacjach desktopowych macOS

Na Makach skróty klawiszowe są jeszcze bardziej funkcjonalne. Większość z nich działa również na iPadach.

Lista wszystkich skrótów znajduje się w menu natywnym aplikacji:

native menu OSX
 Skróty paska ikon 
1 Priorytety
2 Skrzynka spraw
3 Projekty
^⌘3  Etykiety projektów
4 Kategorie
5 Kalendarz
6 Nowe komentrze
7 Szablony
8 Zespół
F Znajdź
⌘**,** Ustawienia
⌘**[**  Cofnij
⌘**]** Do przodu
Skróty do działania na liście zadań
N Dodaj nowe zadanie u góry listy/zmień kierunek strzałki dodawania zadania
E Włącz/wyłącz tryb edycji w aktywnej liście zadań
ENTER Potwierdź dodanie nowego zadania i otwórz nowy komentarz do zadania
⌥⌘F  Ustaw filtr
⌥⌘S Ustaw sortowanie
⌥⌘1  Pokaż ustawienia
⌥⌘2  Pokaż aktywność
⌥⌘3 Pokaż załączniki
⌥⌘R Zaznacz wszystkie komentarze jako “Przeczytane” w widoku Nowe komentarze
Skróty do nawigacji na liście zadań
Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
Otwórz szczegóły zadania
Zamknij szczegóły zadania
cursor
Skróty do nawigacji po listach w dodatkowych oknach
Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
ENTER Zaznacz wybraną pozycję
ENTER Zatwierdź
cursor
Skróty szczegółów zadania 
D Oznacz jako ukończone
⇧⌘S  Ustaw/usuń priorytet
⇧⌘P Wybierz projekt
⇧⌘W  Ustaw odpowiedzialność
⇧⌘C Wybierz kategorię
⇧⌘T Ustaw potrzebny czas
⇧⌘D  Ustaw datę
⇧⌘R Ustaw powtarzalność
⇧⌘E Zmień nazwę
⌥⌘C Dodaj nowy komentarz
ENTER  Zapisz komentarz
⌥⌘T Dodaj nową listę kontrolną
⌥⌘A Dodaj nowy załącznik
Przejdź do poprzedniego zadania
Przejdź do następnego zadania
Szybkie dodawanie zadań
Control+⌘+T Dodaje nowe zadanie do Twojego konta w Nozbe Personal niezależnie od tego, gdzie jesteś (np. w innej aplikacji, programie pocztowym, itp.).
Quick add OS X

Możesz edytować ten skrót w Ustawienia -> Ogólne:

Native app settings OS X

Skróty klawiszowe dla systemu Windows

Wszystkie skróty wypisane są w natywnym menu aplikacji:

native menu Windows
Skróty globalne
Ctrl + Przybliż
Ctrl - Oddal
Skróty paska ikon 
Ctrl 1 Priorytety
Ctrl 2 Skrzynka spraw
Ctrl 3 Projekty
Ctrl⇧ 3 Etykiety projektów
Ctrl 4 Kategorie
Ctrl 5 Kalendarz
Ctrl 6 Nowe komentarze
Ctrl 7 Szablony
Ctrl 8 Zespół
Ctrl F Znajdź
Ctrl , Ustawienia
Ctrl [ Cofnij
Ctrl ] Do przodu
Skróty do działań na liście zadań
Ctrl N Dodaj nowe zadanie u góry listy/zmień kierunek strzałki dodawania zadania
Ctrl E Włącz/wyłącz tryb edycji w aktywnej liście zadań
Ctrl ENTER Potwierdź dodanie nowego zadania i otwórz nowy komentarz do zadania
Ctrl⇧ F Ustaw filtr
Ctrl⇧ O Ustaw sortowanie
Ctrl⇧ I Pokaż ustawienia (pasek informacji)
Ctrl⇧ Y Pokaż aktywność
Ctrl⇧ H Pokaż załączniki w projekcie
Ctrl⇧ L Zaznacz wszystkie komentarze jako przeczytane w widoku “Nowe Komentarze”
Skróty do poruszania się po liście zadań
  Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
Otwórz szczegóły zadania
Zamknij szczegóły zadania
cursor
Skróty do poruszania się po listach w dodatkowych widokach
Przesuń kursor w górę
Przesuń kursor w dół
ENTER Zaznacz wybraną pozycję
Ctrl ENTER Zatwierdź
cursor
Skróty do działania w widoku konkretnego zadania
Ctrl D Oznacz jako ukończone
Ctrl⇧ S Ustaw/usuń priorytet
Ctrl⇧ P Wybierz projekt
Ctrl⇧ W Ustaw odpowiedzialność
Ctrl⇧ C Ustaw kategorię
Ctrl⇧ T Ustaw potrzebny czas
Ctrl⇧ D Ustaw datę
Ctrl⇧ R  Ustaw powtarzalność
Ctrl⇧ E  Zmień nazwę
Ctrl⇧ M Dodaj nowy komentarz
Ctrl Enter Zapisz komentarz
Ctrl⇧ K Dodaj nową listę kontrolną
Ctrl⇧ A Dodaj nowy załącznik
Ctrl  Przejdź do poprzedniego zadania
Ctrl  Przejdź do następnego zadania
Szybkie dodawanie zadań
Ctrl+Shift+Space Dodaje nowe zadanie do Twojego konta w Nozbe Personal niezależnie od tego, gdzie jesteś (np. w innej aplikacji, programie pocztowym, itp.).
Quick add Windows

Możesz uruchomić tę funkcję w: Ustawienia -> Ogólne:

Native app settings Windows

Skróty dla systemu Windows mogą być także stosowane na komputerach z Linuxem.