Powrót do Nozbe.com
f

Hasztagi (#)

Jak szybko dodawać zadania przy użyciu znaku „#” (filmik wideo)

Hasztagi (#)

W trakcie dodawania nowego zadania, możesz jednocześnie określić szczegółowe informacje na jego temat (parametry). Aby to zrobić, użyj znaku „#” i wybierz jeden z elementów z listy:

hashtag1

Każdy parametr musi być poprzedzony znakiem „#”:

hashtag2

Aby dodać zadanie do jednego z istniejących projektów, wystarczy wpisać: Nazwa zadania #Nazwa projektu. Następnie możesz określić inne parametry zadania takie jak #delegacja, #data lub #kategoria. Pamiętaj, że najpierw należy określić nazwę projektu, a dopiero później osobę odpowiedzialną za wykonanie zadania. Musisz także współdzielić projekt z tą osobą, aby delegować jej zadanie.

Jeśli chcesz delegować zadanie sobie, po prostu wpisz #ty (sztuczka nie zadziała, jeśli wpiszesz swoje imię!).

Czasami, i to nie tylko w wielkich zespołach, zdarza się, że dwie lub więcej osób nosi to samo imię. W takim wypadku skorzystaj z faktu, że w Nozbe Personal można także delegowć zadania, wykorzystując adres e-mail osoby, z którą współdzielisz projekt. Wówczas wpisz: #email@przykladowy.com

Uwaga: jeśli chcesz dodać konkretną datę i czas, użyj formatu: “#styczeń 10 11:00” - taki hasztag określi termin wykonania zadania na 10. stycznia o godz. 11:00.

Jeśli chcesz szybko dodać zadanie do listy priorytetów, wystarczy, że napiszesz: #priorytet lub #!

Za pomocą hashtagów możesz również utworzyć zadanie z komentarzem. W tym celu użyj podwójnego hashtagu: Zadanie ##Komentarz

hashtag comment

Możesz użyć hashtagów także przy dodawaniu zadań do Nozbe Personal za pomocą maili. Uwaga: hashtagiem można ustawić tylko szczegóły zadania. Podwójne hashtagi do dodawania komentarzy nie zadziałają w tym wypadku.

Oprócz używania w mailach formatowania #, możesz również tworzyć projekty za pomocą maili. Muszą one jednak spełniać jeden warunek - muszą zawierać co najmniej jedno zadanie. W tym celu, wyślij mail na swój indywidualny adres mailowy w Nozbe Personal. W temacie wiadomości wpisz “# nazwa projektu” (NIE ZAPOMNIJ O SPACJI POMIĘDZY # a nazwą), a w treści umieść pierwsze zadanie.

Na urządzeniach iOS możesz użyć znaku # na górze klawiatury. Teraz dodawanie parametrów zadań na iPhonie czy iPadzie jest naprawdę proste.

Wszystkie hasztagi, których możesz użyc w emailach i przy dodawaniu zadań

Przydatne hasztagi
#priorytet lub #! ustaw zadanie jako swój priorytet
#delegacja możesz zdelegować zadanie we współdzielonym projekcie
#ktokolwiek - ustaw delegację na “kogokolwiek” w projekcie
#Ty - zdeleguj zadanie na siebie
#nazwa_użytkownika - zdeleguj zadanie innemu członkowi projektu używając jego imienia w Nozbe Personal
#nazwa_projektu dodaj zadanie do istniejącego projektu
#nazwa_kategorii dodaj zadanie do istniejącej kategorii
#dzisiaj ustaw datę zadania na “dzisiaj”
#dzień_tygodnia ustaw zadanie na najbliższy poniedziałek, wtorek etc. (możesz użyć każdego dnia tygodnia)
#nazwa_miesiąca jeśli użyjesz tylko nazwy miesiąca (np. styczeń, luty itd.), to zadanie zostanie ustawione na pierwszy dzień tego miesiąca
#nazwa_miesiąca dzień czas możesz dodać do zadania konkretną datę i czas, np.:
#Lipiec 21 14:00
powtarzalność ustaw rodzaj powtarzalności
#codziennie, #co 2 dni, #co tydzień, #co miesiąc, #co rok
#co 2 tygodnie, #co 3 tygodnie, #co 4 tygodnie
#co 2 miesiące, #co 3 miesiące
#co 2 lata
#w dni robocze, #co pół roku
#potrzebny_czas ustaw czas potrzebny na wykonanie zadania
#5 min #10 min #15 min #20 min #30 min #45 min
#1 h #1:30 h #2 h #2:30 h #3 h
#4 h #5 h #6 h #7 h #8 h