f

Wyszukiwanie

Jak działa wyszukiwanie w Nozbe (film)

Wyszukiwanie

W aplikacji Nozbe możesz wyszukiwać projekty, zadania i komentarze do zadań. Pamiętaj, że w Nozbe są dwie wyszukiwarki. Jedna dla projektów i jedna dla zadań. W tym celu, wystarczy przejść do sekcji „Znajdź” w menu Nozbe:

search

Pojawi się okno, w którym możesz wpisać nazwę zadania lub projektu, który chcesz wyszukać.

Możesz wpisać całą nazwę, jej część lub wybrać element z historii wyszukiwania:

search

Możesz wyczyścić historię za pomocą przycisku “Wyczyść historię” na dole listy.

W przykładzie wyszukiwanym słowem jest „box” (1)

W wynikach wyszukiwania pojawi się lista powiązanych aktywnych zadań (2), zadań ukończonych (3), projektów (4) oraz kategorii (5):

search

Teraz, możesz filtrować wyniki wyszukiwania w pasku informacji (6). Funkcja ta jest naprawdę przydatna, gdy lista wyników wyszukiwania okazuje się bardzo długa.

Wyszukiwanie w widoku projektów

Jeśli nie chcesz przeszukiwać całego Nozbe, możesz skorzystać z opcji wyszukiwania, która znajduje się na górze listy w widoku projektów.

project search

Pamiętaj, że po wyszukaniu, lista wyświetlanych projektów będzie ograniczona do tych zawierających wpisaną kombinację liter w oknie wyszukiwania. Aby wrócić do pełnej listy projektów, usuń wpisane słowo lub użyj ‘x’ w oknie wyszukiwania.

end project search